Institution

Se også: Privat - Erhverv - Andet

38

Købingsmark Strand

2018-11-15 10.12.58-kopi

For vinterbaderne på Nord-Als tegner de kommende sæsoner lyst, fordi Sønderborg Kommune har besluttet at man på stranden ved Købingsmark lader opføre et helt nyt badehus.

Fynsk & Søn A/S har her fået overdraget opgaven, som omfatter en helt ny bygning med omklædningsrum og udendørs bruser, toilet og handicaptoilet således at alle de fysiske rammer er til stede, for at kunne nyde vinterbadningen allerede fra den kommende sæson.

Christians Kirken i Sønderborg

DSC 9640

Første etape af den uforlignelig smukke Christians Kirken i Sønderborg, tegnet af arkitekt Kaare Klint, stod færdig i 1957. Kirken er udvidet ad flere omgange, og nu har Arkitekterne Linjen i Horsens til kirken projekteret en bygning, der skal rumme mandskabsfaciliteter.

Det er Fynsk & Søn A/S, der for tredje gang har fået tildelt den ære, at deltage i et byggeri omkring Christians Kirken i Sønderborg, hvor man virkelig kan tale om ædelt kvalitets håndværk.

Gråsten Andelsboligforening

DSC 9618

Gråsten Andelsboligforening har sit domicil i en pragtfuld ejendom på Ahlefeldtvej i Gråsten, der tidligere har rummet byens postkontor. Desværre er der konstateret problemer med det udvendige pudslag på ejendommen, og dette problem indvirker negativt på indeklimaet og giver fugtgener.

Det er Höflich - Byggeteknisk rådgivning i Sønderborg, der for Gråsten Andelsboligforening har ydet vejledning om, hvorledes man kommer generne til livs – og det er Fynsk & Søn A/S, der er fundet egnet til at udføre arbejdet med at nedbanke det gamle puds, efterfuge og påføre et nyt åndebar pudslag. 

NAR-Nord Als Rideskole

DSC 9605

NAR / Nord Als Rideskole har eksisteret i kommunal regi i flere end 50 år; men er i 2018 overgået i ejerskab hos nystiftede Den Selvejende Institution NAR's Venner. I overdragelsesvilkårene indgår blandt andet, at S/I NAR's Venner skal drage omsorg for en ombygning af rideklubbens forhold således, at disse lever op til den nye "Lov om hold af heste". I forbindelse hermed har Sønderborg Kommune bevilget ca. kr. 3.3 mio til opfyldelse af de nye lovkrav.

Fynsk & Søn A/S har i hovedentreprise fået overdraget opgaven at gennemføre den store renoveringsopgave således, at alt igen er funktionsdygtig, når hestene til efteråret igen skal på stald.

Dybbøl Mølle

DSC 9520

Dybbøl Mølle, beliggende lidt vest for Sønderborg, står vel nok øverst som national-symbol i vort lille Dronningerige og lever i enhver danskers erindring som "tvende gange skudt i grus, og atter rejst som møllehus" – men lever den dag i dag i bedste velgående – ganske vist som museum.

Museum Sønderjylland, som Dybbøl Mølle er en del af, søger i øjeblikket midler til en tiltrængt vedligeholdelse af stedet, og i den forbindelse er Fynsk & Søn A/S blevet betroet opgaven at lave en 20 års vedligeholdelsesplan, hvilket vi naturligvis er meget beærede over.

Med det mål, at yde vort ypperste i forbindelse med løsning af opgaven, har vi allieret os med en af landets fremmeste restaurerings arkitekter Bue Beck, der blandt andet er tilknyttet Den Gamle By i Århus – samt murermester Palle Jensen fra Vester Åby, der er kendt for talrige restaureringsarbejder på bevaringsværdige bygninger overalt i landet.

I øjeblikketr er vi hos Fynsk & Søn A/S i gang med en pre-test af en større vedligeholdelses rutine af Dybbøl Mølle.

Naturskolen i Sjellerup

DSC 9535

Med en samlet byggesum på ca. 1 mio har Sønderborg Kommune vedtaget at en eksisterende ladebygning ved Naturskolen i Sjellerup ved Guderup skal renoveres og ombygges til en lille gårdbutik, hvorfra stedets brugere kan sælge nogle af de frembringelser, man laver på stedet til pårørende og mennesker, der kommer forbi stedet.

Fynsk & Søn A/S har fået overdraget arbejdet i en hovedentreprise, der omfatter VVS-, maler- og elarbejde m.v.

Det Gamle Bibliotek

DSC 9225

Med en byggesum på omkring 18 mio. ombygger Sønderborg Kommune nu Kongevej 19 i Sønderborg, der hidtil har rummet byens bibliotek.

Fynsk & Søn A/S har her fået overdraget hovedentreprisen med A78 Arkitekter som totalrådgiver på projektet, der er planlagt til at stå færdigt allerede i løbet af indeværende år.

Det færdige resultat kommer til at rumme Borgerklinikker og værested samt faciliteter til hjemmeplejen, sygeplejen og misbrugscentret.

Nyt Sognehus i Nordborg

DSC 9026

Den tidligere bygning, hvor der blandt andet var indrettet konfirmandstue, i umiddelbar billigenhed af Præstegården havde set sine bedste dage, og længe har menighedsrådet derfor tumlet med planer om, at få problemet løst på en rigtig god måde.

Det er grunden til, at man på stedet nu kan konstatere den gamle bygning fjernet og se, at medarbejdere fra Fynsk & Søn A/S er i fuld gang med opførelse af et helt nyt og tidssvarende Sognehus på stedet.

Nord Als Idrætscenter

DSC 9042

I Nord Als Idrætscenter hersker der fra morgen til ud på aftenen livlig aktivitet – stort set alle årets dage. Det betyder en naturlig slidtage på hele bygningsanlægget; men heldigvis har centerets ledelse konstant øje for den slags og sørger for, at der stedse sker vedligeholdelse og fornyelse.

I øjeblikket foregår der en gennemgribende renovering af svømmehallens omklædnings-, skylle- og saunafaciliteter, ligesom toiletter bliver nyrenoverede og gennemgribende sat i stand.

Fynsk & Søn A/S har fået overdraget entreprisen, der er fastsat til en hurtig gennemførelse, således at den daglige drift bliver forstyrret mindst muligt.                                                               

Sønderborg Sygehus

DSC 8951

Sønderborg Sygehus er under forvandling for tiden og blandt andet undergår en af de ældre bygninger en gennemgribende renovering på alle etager.

Øverst oppe – lige under taget – har Fynsk & Søn A/S som underentreprenør fået til opgave at efterisolere hele etagen på ca. 600 kvm med ThermoFloc Papiruld. Isoleringslaget er 400 mm og der er således i øjeblikket ved at blive indblæst en anseelig mængde af det grålige produkt, der presser sig ind i alle revner og sprækker og smyger sig omkring alle installationer.

Kegnæs Fyr

DSC 8922

Et af de bygningsværker, som på Als er mest udsat for vejr og vind, er Kegnæs Fyr på Sydals. Til trods her for, er det rigtig mange år siden, at bygningerne har fået en kærlig overhaling.

Fynsk & Søn A/S har af Sønderborg Kommune nu fået til opgave facadebehandle fyret, rense for alger og i det hele taget gøre klar til, at Hørup Malerforretning kan give fyret og bygningerne omkring stedet en afsluttende maler-finish, inden det igen bliver vinter.  

Kontormiljø Sønderborg Kommune

DSC 8753

Medens Børn- og ungeafdelingen ved Sønderborg Kommune tidligere har holdt til på forskellige adresser ude i byen, er det nu besluttet, at samle alt under ét tag. Det vil ske, så snart et nyt kontormiljø på hele 900 kvm står klar efter endt ombygning hos HD-Ejendomme i de tidligere Møller & Co bygninger ud mod Alsgade.

Fynsk & Søn A/S har her fået overdraget totalentreprisen ved byggeopgaven, der omfatter tømrer-, snedker-, vvs-, el- og gulvarbejder. Indretningen af lokalerne omfatter kontorlandskaber, mødelokaler og toiletfaciliteter.

SFO'en i Broager

DSC 8302

Sønderborg Byråd har vedtaget en modernisering af SFO'en i Broager, idet der i tilslutning til det bestående nu opføres en moderne tilbygning, der vil komme til at indeholde lyse møde- og værelokaler, kontorer og moderne toiletfaciliteter.

Fynsk & Søn A/S har fået overdraget hele hovedentreprisen, der omfatter kloak-, jord- og betonar- samt murer-, tømrer- og snedkerarbejder. Desuden VVS, ventilation, el- og malerarbejde samt tag- og anlægsarbejdet.

Rinkenæs Skole

DSC 7836-2

Sønderborg Kommune gennemfører til stadighed en omfattende vedligeholdelse af sine bygninger rundt om i kommunen.

Turen er nu kommet til Rinkenæs Skole, hvor Fynsk & Søn A/S har fået til opgave at udskifte omkring 85% af den samlede tagflade på bygningerne. I samme forbindelse benytter man lejligheden til at gøre skolen mere energivenlig, idet der udføres en omfattende efterisolering af tagkonstruktionen, ligesom der monteres solceller.

Den eksisterende tagflade vil få en mindre konstruktionsændring således, at man fjerner nogle af de "blinde" skotrender og skidtsamlere. Tagkonstruktionen hæves, der påmures ved eksisterende gesimser, ligesom ovenlys vil blive hævet.

Botilbud Kærlykke

DSC 7785-2

Sønderborg Kommune har besluttet en ombygning af Botilbud Kærlykke, der er en skærmet institution beliggende i Kær.

Projektet, hvor Fynsk & Søn A/S har fået overdraget murerentreprisen, omfatter en etablering af bostedet til en sikret afdeling for udadreagerende personer, og der indrettes lejligheder med egne indgange, armeret glas i vinduerne, lyd- og lysisolering og ekstra udgange for de ansatte. Budgettet er på 3 Mio.

Ellestokken 1, Havnbjerg

DSC 7548

Ellestokken er en af Sønderborg Kommunes institutioner, der består af 11 lejligheder, fordelt i tre enheder. Bygningen er opført i 2006 og i hver enhed er der fire lejligheder.

Fynsk & Søn A/S har nu fået til opgave, at tilføje yderlig en enhed til institutionen.

Børnehaven Toften, Sønderborg

DSC 7519

Efter mindre end en måneds byggerod stod den på rejsegilde ved Børnehaven Toften i Sønderborg. Byggeriet, som rejsegildet omfattede, er et såkaldt "liggeskur", hvor de mindste børn kan ligge trygt og beskyttet for vejr og vind, medens de skal sove.

Fynsk & Søn A/S har fået denne opgave af Sønderborg Kommune, der også omfatter renovering af nogle toiletter samt nye elinstallationer der sikrer, at børnehaven bliver mere energivenlig. Det var Emil, der slog sømmet til børnenes egen rejsekrans i, inden der kunne holdes rejsegilde, hvor alle børn af firmaet var inviteret til "kagefest".

Fynshav Børnehave

DSC 7177

En lille måneds byggerod, og så stod den nye "barnevogns-hangar" klar ved Fynshav Børnehave. Det er et såkaldt liggeskur, hvor de mindste børn kan ligge trygt og beskyttet for vejr og vind, medens de skal sove.

Fynsk & Søn A/S har fået denne opgave af Sønderborg Kommune, og det var Nikolaj på bare 6 år, der slog det sidste søm i, inden der kunne holdes rejsegilde hvor alle børn af firmaet var inviteret til "kagefest".

Nu ser børnehaven blot frem til, at man sidst på sommeren kan holde indvielse af dens nye vuggestue.

Chr. Koldsvej, Sønderborg

DSC 6937

På Chr. Koldsvej i Sønderborg har Boligforeningen af 1942 netop indledt et større renoveringsarbejde af de to boligblokke, som omfatter total modernisering af badeværelser, ny isolering og udskiftning af tagbelægning samt renovering af kviste med bl.a. isætning af nye vinduer.

Fynsk & Søn A/S har her hovedentreprisen. Men hele arbejdet, der oprindeligt var forventet færdigt inden udgangen af 2013, er som følge af efterårsstormen blevet forsinket til aflevering i begyndelsen af 2014.

Kontor- og mødelokaler i Sønderborg

DSC 6460

For HD-Ejendomme har Fynsk & Søn A/S fået overdraget hovedentreprisen ved etablering af et kommunalt center i det bestående byggeri.

Det drejer sig om en række kontor- og mødelokaler, der skal rumme en af Sønderborg Kommunes afdelinger, og arbejdet omfatter murer-, tømrer-, vvs-, el- og malerarbejdet.

Hele byggeriet på 355 kvm skal stå færdig til indflytning den 1. september 2013, så ved dette projekt vanker der ingen sommerferie.

Sdr. Landevej 35, Sønderborg

DSC 6876

På Sdr. Landevej 35 i Sønderborg har Boligforeningen af 1942 besluttet sig for en ret omfattende renovering, hvor alle vinduer og udvendige døre i ejendommen bliver udskiftet. I samme forbindelse har man valgt at få foretaget en effektiv efterisolering med papiruld i bygningens tagetage.

Fynsk & Søn A/S har her fået overdraget totalentreprisen med den klausul, at der i den videste omfang blev taget hensyn til beboerne og således, at der under udførelse af vedligeholdelsesarbejderne ikke skulle ske evakuering.

Projektet, der som følge af efterårsstormen er blevet lidt forsinket, forventes imidlertid stadig at være tilendebragt inden udgangen af 2013.  

Borgerservice, Nordborg

DSC 6611

Sønderborg Kommune tilstræber vedvarende at komme så tæt på borgerne, som det overhovedet er muligt indenfor de økonomiske rammer, man råder over. Et af af sådanne tiltag er etablering af en Borgerservice i Nordbdorg. Her har Fynsk & Søn A/S fået til opgave at indrette de nødvendige faciliteter i de samme bygninger, som rummer Nordborg Bibliotek.

Ved samme lejlighed fik man også indrettet et helt nyt lydrum, hvor den populære Lydavis fremover vil blive til. 

Nordborg Præstegård

DSC 6439

I forbindelse med at der i Nordborg er tiltrådt en ny præst, har menighedsrådet iværksat en gennemgribende renovering af præstegården.

Fynsk & Søn A/S har her fået overdraget murer- og tømrerentreprisen, der blandt andet omfatter en total udskiftning af taget, renovering og udskiftning af trægulve og renovering af badeværelser samt istandsætning af facader m.v.

Det ret omfattende renoveringsarbejde der netop er startet op, har en tidshorisont på mindre end et halvt år og forventes klar til indflytning omkring starten af november 2013.

Nydamskolen, Vester Sottrup

DSC 6099

På Nydamskolen i Vester Sottrup er der fuld fart på med at opføre en tilbygning til Børnehuset, der skal stå færdigt lige efter sommerferien. Det drejer sig om et byggeri, der i håndværkerudgifter beløber sig til ca. 4,7 mio kroner.

Fynsk & Søn A/S har her hele tømrer og snedkerentreprisen, der også indeholder montering af inventar samt vinduer og udvendige og indvendige døre.

Nordborg Skole

DSC 5559

Adgangen til skoletandplejen ved Nordborg Skole har hidtil ikke været handicap venlig. Det råder Sønderborg Kommune imidlertid nu bod på. Fynsk & Søn A/S har fået overdraget opgaven med etablering af kørestolsvenlige ramper og nye flisebelagte adgangsveje.

Ikke mindst forholdet med at få de nødvendige byggematerialer frem til byggepladsen, der skal foregå ind over flere eksisterende bygninger, har her været en udfordring. 

Nord-Als Ridecenter

DSC 5855

Tagbelægningen på Nord-Als Ridecenter har efterhånden set bedre dage, og Fynsk & Søn A/S blev derfor bedt om at komme med et fordelagtigt tilbud på udbedringsarbejdet.

Vi fik entreprisen, og nu kan både hest og rytter samt publikum sidde i tørvejr og nyde ekvipagernes formåen. 

Guderup Plejecenter

DSC 5022

Guderup Plejecenter om- og tilbygges så det sikres, at plejecentrets boliger lever op til nutidens krav. Fynsk & Søn A/S har her fået overdraget råhusentreprisen og når byggeriet er færdigt, vil der stå 24 specialboliger til svært demente borgere og 30 moderne to-rums plejeboliger. Hertil kommer et serviceareal som skal servicere de 54 nyetablerede boliger samt 24 eksisterende boliger. Den samlede byggesum er i omegnen af 40 mio. og arbejdet, der er sat i gang forventes afsluttet i foråret 2014.

Byggeriet er planlagt gennemført, så alle beboerne kan blive i deres vante omgivelser på plejecentret, mens der renoveres. Der bliver således ikke behov for genhusning andre steder.

Fryndesholm Hallen "Diamanten"

DSC 2478

Diamanten er Danmarks bedste renovering i 2014

Projektet er en gammel sportshal i Fynshav, som har undergået noget af en forvandling. Med renoveringen er Diamanten gået fra at være lukket, mørk og halvtom til at være lys, levende og bæredygtig – kvaliteter, der har gjort den berettiget til at modtage RENOVER-prisen 2014.

I dette projekt, med en byggesum på 30.000.000 kr. har Fynsk & Søn A/S fået overdraget den unikke tømrer- og snedkerentreprise af Sønderborg Kommune, og vi er således også her med helt fremme i forreste række, når det drejer sig om innovativt og energivenligt byggeri.

En ny type translucent membran og specialdesignede lysindtag har her skabt arealer til både formelle og uformelle aktiviteter, fra traditionel indendørssport til kulturelle begivenheder, hvilket har givet området et nyt kreativt center.

Kløverskolen, Sønderborg

DSC 3669

Kløverskolen, som er Sønderborg Kommunes folkeskole for børn med særlige behov, har fået bevilget opførelsen af et længe savnet auditorium.
Fynsk & Søn A/S har fået overdraget jord-, beton-, murer-, tømrer- og snedkerentreprisen, og arbejdet blev udført indenfor de afstukne rammer.

Det gamle Rådhus, Nordborg

DSC 3125

Sønderborg Kommune har besluttet at placere undervisningen af personalet centralt på det tidligere Nordborg rådhus. Fynsk & Søn A/S har fået overdraget opgaven med at renovere og indrette de nye lokaler.

Havnbjerg Præstegård, Nordborg

DSC 2855

Den smukke præstegård i Havnbjerg, der ligger lige ud til den befærdede hovedstrækning til Nordborg, har fået en nænsom, men tiltrængt renovering.
Fynsk & Søn A/S har taget sig af snedker- og tømrerentreprisen.

Musikhuset, Sønderborg

DSC 2809

Sønderjyllands Symfoniorkester og øvrige brugere af lokalerne, har længe ønsket sig mere albuerum i Musikhuset.
Arkaden moderniseres og gøres mere tidssvarende ligesom en tilbygning med bl.a. nye øvelokaler opføres i tilslutning til det bestående.
Sønderborg Kommune har valgt Fynsk & Søn A/S til at udføre hele murerentreprisen.

Augustenborg Rådhus

DSC 2392

Tagetagen på en del af Augustenborg Rådhus har oprindelig ikke været udnyttet og det skulle der ved kommune sammenlægningen rådes bod på.
Derfor fik Fynsk & Søn A/S overdraget opgaven med at indrette nogle moderne, tidssvarende kontorlokaler, der er lyse, vel isolerede og behagelige for personalet.

Nordborg Slots Efterskole

DSC 1190

Det gamle Nordborg Slot fra 1678 med efterfølgende til- og ombygninger er i dag en smuk, idyllisk og eventyrlig ramme for efterskolen, der startede i 1922.
Her har Fynsk & Søn A/S løbende opgaver med at reparere og vedligeholde med pietet og sans for materialevalg.

Ringridervej, Sønderborg

DSC 1142

På Ringridervej i Sønderborg har Boligforeningen af 1942 en række boliger, hvor murere og tømrere fra Fynsk & Søn A/S har været travlt optaget af et større efterisolerings- og tagrenoverings arbejde.

Kløverholm, Høruphav

DSC 1156

En brand ødelagde en af Boligforeningen ASBO's lejligheder på Kløverholm i Høruphav. Her fik Fynsk & Søn A/S opgaven med at genopbygge og renovere, så alle spor fjernes efter den kedelige episode.

Sundgade, Egernsund

DSC 0832

På Sundgade 71 i Egernsund har Fynsk & Søn A/S opført disse 11 seniorboliger for Boligselskabet af 1942. Entreprisen har omfattet såvel murer-, tømrer- og snedkerarbejdet som hele byggemodningsprocessen.

Engelshøjgade, Sønderborg

DSC 0731

For Boligforeningen af 1942 har Fynsk & Søn A/S udført en række renoverings arbejder. Her er det 8 boliger på Engelshøjgade i Sønderborg hvor vore murere og tømrere blandt andet har udskiftet tage og gennemført isolering.