NAR-Nord Als Rideskole

NAR / Nord Als Rideskole har eksisteret i kommunal regi i flere end 50 år; men er i 2018 overgået i ejerskab hos nystiftede Den Selvejende Institution NAR's Venner. I overdragelsesvilkårene indgår blandt andet, at S/I NAR's Venner skal drage omsorg for en ombygning af rideklubbens forhold således, at disse lever op til den nye "Lov om hold af heste". I forbindelse hermed har Sønderborg Kommune bevilget ca. kr. 3.3 mio til opfyldelse af de nye lovkrav.

Fynsk & Søn A/S har i hovedentreprise fået overdraget opgaven at gennemføre den store renoveringsopgave således, at alt igen er funktionsdygtig, når hestene til efteråret igen skal på stald.

DSC 9567DSC 9568DSC 9569DSC 9570DSC 9571DSC 9572DSC 9573DSC 9604DSC 9605DSC 9606DSC 9607

Tilbage