Erhverv

Se også: Privat - Institution - Andet

27

Perlegade i Sønderborg

DSC 9213

På Perlegade i Sønderborg – der, hvor de mere "voksne sønderborgensere" erindrer, at isenkramforretningen Axel Helmer havde til huse, er der nu igangsat en omfattende modernisering af bygningen – men iøvrigt med største respekt for stedets markante historie og egenart.

Stueetagen vil også fremover tjene som butikslokaler, medens 1. salen omdannes til to store, veludstyrede lejligheder samtidig med, at overetagen udbygges til bygherres egen bolig samt terrasse arrangemnter med grønne haver.

Fynsk & Søn A/S har også her fået overdraget den specielt spændende opgave.

Nørherredhus

DSC 9040

Inden sommeren 2018 vil det kendte Hotel Nørherredhus have undergået en betragtelig og længe ønsket udviddelse af værelseskapaciteten.

Fynsk & Søn A/S har fået til opdrag, at bygge en helt ny to-etager værelsesfløj med 10 værelser i hvert plan, der er planlagt til aflevering den 1. april 2018. Arkitektonisk opføres byggeriet i samme stil som det bestående Nørherredhus, blandt andet med den samme særlige tagkonstruktion, som på teatersalen er udført i kobber; men på nybyggeriet vil blive udført i zink.

Selskabet bag Det nye Nørherredhus ser meget optimistisk på fremtiden, og har allerede planer om yderligere ekspansion i form af et byggeri i anden etape. 

VW-Autohuset Christen Agerley, Sønderborg

DSC 8884

Der er fart på autobranchen i Sønderborg – og nu er det VW-Autohuset Christen Agerley på Ringgade i Sønderborg, der har indledt en gennemgribende renovering af udstillingsarealet.

Fynsk & Søn A/S har fået overdraget opgaven i totalentreprise, der omfatter nedrivning af eksisterende bygningsdel samt opførelse af et nyt og super-up-to-date kundeområde på små 1000 kvm med helt ny facade og tidssvarende faciliteter.

Entreprisen omfatter murer-, tømrer- og betonarbejder samt vvs-, maler- og elarbejder m.v. og hele byggeriet forventes at stå klar inden udgangen af 2016.

Fakta, Havnbjerg

DSC 8802-2

Hos Fakta i Havnbjerg opstod problemet, at nogle gulve midt i butikkens salgsareal havde det mindre godt, og derfor nødvendigvis måtte repareres.

Fynsk & Søn A/S fik til opgave, med mindst mulig gene for kunder og personale, at forestå opgaven i forretningens normale åbningstid. Helt støvfrit kunne vi ikke klare opgaven; men vi løste problemet så lempeligt og hurtigt, at omgivelserne næsten ikke kunne nå at opfatte, hvad der skete.

I dag går hverdagen videre hos Fakta i Havnbjerg som om, intet var sket.

VW-Autohuset Christen Agerley, Aabenraa

DSC 8193

Det går stærkt hos VW-Autohuset Christen Agerley i Aabenraa – så stærkt, at man i forbindelse med de allerede eksisterende bygninger på grunden, nu lader opføre yderlig en ny, stor Volkswagen værksteds-, lager- og salgsbygning på 671 kvm.

Fynsk & Søn A/S har her fået overdraget murer- op betonentreprisen, der består af en omfattende betonfundering, oven på hvilken der er lagt et stort selvbærende betondæk, hvorfra selve den nye Volkswagen bygningen vil rejse sig.

JF-Kongskilde, Sønderborg

DSC 8118-2

Siden Kongskilde Industries A/S overtog JF-Fabriken i Sønderborg, har virksomheden oplevet en enorm ekspansion, der har haft en række om- og tilbygningsarbejder til følge.

Fynsk & Søn A/S har i den forbindelse fået overdraget nogle af disse opgaver - herunder også ved fabriksanlægget beliggende på Augustenborg Landevej i Sønderborg. 

Auto Lindvang

DSC 8017-2

En af de store virksomheder i Sønderborg er Auto Lindvang på Ellegårdvej, hvor man udover et avanceret autoværksted også har forhandlingen af Volvo, Renault, Dacia og Citroën.

Her har Fynsk & Søn A/S fået til opgave at foretage renovering af nogle facader på det store bygningskompleks. Arbejdet omfatter isolering med facadebatts og en følgende efterbehandling, hvor der pudses, vandskures og males.  

Erling Høi-Nielsen A/S, Rødekro

DSC 8000-2

Erling Høi-Nielsen A/S i Sønderborg ekspanderer fortsat - og seneste tiltag er etablering af et nyt Peugeot-bilhus i Rødekro.

Fynsk & Søn A/S har som hovedentreprenør fået til opgave omdanne en tidligere bilforretning til en mere nutidig efter nyeste Peugeot-koncept. Arbejdet indebærer overholdelse af en streng kvalitets- og tidsplan, hvilket falder helt i tråd med det forretningsgrundlag, Fynsk & Søn A/S systematisk arbejder efter.

Birkevej, Havnbjerg

DSC 7975-2

For Nordborg Andels Boligforening, NAB, har Fynsk & Søn A/S fået et større isoleringsarbejde i opdrag.

Det drejer sig her om to afdelinger med ialt 68 enheder, hvor der i en samlet entreprise bliver isoleret i samtlige tagetager hvilket af naturlige årsager har bevirket, at der ved samme lejlighed måtte foretages en hævning af gangbroerne på alle 68 loftetager.

Hele operationen udføres via loftslemmen i de enkelte enheder hvilket medfører, at beboerne næsten ingen gener oplever i forbindelse med arbejdets udførelse. 

Sønderborg Værktøj

DSC 7930-2

Hos Sønderborg Værktøjsfabrik fortsætter udviklingen, og det er blevet nødvendigt at indrette yderligere kontorlokaler i virksomhedens nye domicil på Ellegårdvej i Sønderborg.

Fynsk & Søn A/S har fået overdraget denne opgave, der blot er den seneste i en lang række for samme kunde.

HD-Ejendomme, Sønderborg

DSC 7818-2

HD-ejendomme omfatter adskillige etagemeter i Sønderborg, herunder hele det tidligere Møller & Co område. Udlejningsvirksomheden udmærker sig ved, at man til stadighed sørger for en pæn vedligeholdelse af sine bygninger, og Fynsk & Søn A/S har i den forbindelse netop renoveret et større område med oplægning af 1000 nye tagplader på en af hallerne, der kan ses fra Alsgade.

HD-ejendomme, Sønderborg

DSC 6990

HD-ejendomme omfatter adskillige etagemeter i Sønderborg, herunder hele det tidligere Møller & Co område. Byggeriet udmærker sig ved, at man til stadighed sørger for en pæn vedligeholdelse, og Fynsk & Søn A/S har i den forbindelse netop renoveret et større område med oplægning af 1200 nye tagplader.

EHN-Biler, Sønderborg

DSC 6962

EHN-Bilhuset i Sønderborg sælger flere anerkendte bilmærker og herunder også Peugeot. Alt er under ét tag, men alligevel har Fynsk & Søn A/S fået til opgave, at separere bilhuset således, at Peugeot bor for sig selv.

Indenfor er dette sket ved at montere to meget store glasvægge, der er adskilt med en lukket arkade. Og udadtil er der sket en adskillelse ved at montere en uoplukkelig gitterport. Via to automatisk åbnende skydedøre er det dog muligt indendøre, at bevæge sig fra den ene til den anden afdeling af det store bilhus.  

Kastaniealle, Sønderborg

DSC 5876

Det er på Kastaniealle i Sønderborg, at der i øjeblikket foregår de største aktiviteter i byens forretningsmiljø. Og netop her - lige overfor Borgen - har vores bygherre overdraget Fynsk & Søn A/S opgaven, at indrette stueetagen til et centralt beliggende butikslokale, der vil få front med indgang og udstillingsvindue direkte ud mod "Borgen" og med adgang fra Kastaniealle. 

Sydjysk ELTekniq, Sarup, Sydals

DSC 5729

Udviklingen hos Sydjysk ELTekniq, Sarup på Sydals går i øjeblikket kun fremad. Så stærkt, at man nu har set nødvendigheden af at fjerne den administrative del af virksomheden fra privaten og ind i en helt nyindrettet afdeling med kontor-, mandskabs- og lagerafdeling.

Fynsk & Søn A/S har her fået overdraget byggeopgaven i en entreprise, der indebærer en hurtig men effektiv og kvalitetssikret byggeproces. 

Kontorhus i Sønderborg

DSC 6114

I krydset Augustenborg Landevej og Grundtvigsalle opfører Fynsk & Søn A/S for tiden en spændende konturbygning, der skal bære navnet "alt i eet huset" og bl.a. vil komme til at rumme EDC Mæglerne i Sønderborg.

Byggeriet der er på 385 kvm etageareal samt udhuse og P-plads er overdraget Fynsk & Søn A/S i totalentreprise og forventes indflytningsklar i foråret 2013. Betegnelsen "alt i eet huset" dækker over, at der her vil være mulighed for kontorfællesskab med ligestillede indenfor primært boligbranchen – men kan også huse liberalt erhverv. 

Bag byggeriet står CREO arkitekter syd ApS v. arkitekt m.a.a. Harald Christensen og bygherre er Poul Erik Bech,  EDC Bolig, Sønderborg

 

Sydbank, Nordborg

DSC 4940

Sydbank i Nordborg får nye og mere hensigtsmæssige faciliteter, og alle bankens funktioner samles nu i underetagen.
Fynsk & Søn A/S har fået overdraget opgaven med at ombygge lokalerne - og vel at mærke inden for en kort tidsfrist og uden større gener for kunder og bankpersonalet.

Dyvig Kro, Nordborg

DSC 2328

Alle glæder sig over, at Dyvig Kro – nu under navnet Dyvig Badehotel – omsider er genopstået på Nord Als. Takket være skibsreder Jebsen i Aabenraa er et nybyggeri af etablissementet blevet fuldført – og Fynsk & Søn A/S har i den forbindelse stået for hele byggeriets krævende tømrer- og snedkerentreprise.

Holm Winery, Nordborg

DSC 4150

På et godt beskyttet sted i Holm, skrånende ned til Dyvig Bugt, ligger der en vinmark som ejerne har haft så stor succes med, at man nu vil opføre et vineri – stedet, hvor forarbejdningen af det indhøstede finder sted, og hvor de ædle druer bliver til ypperlig vin.
Fynsk & Søn A/S er med i dette spændende byggeri og har stået for kloak- og betonentreprisen.

 

Sønderborg Værktøjsfabrik

DSC 0868

Sønderborg Værktøjsfabrik er en af egnens ekspansive virksomheder. Her har Fynsk & Søn A/S opført såvel Testcentret som selve produktions- og administrationsdelen.
Senest har vi kunne aflevere endnu en udvidelse af Sønderborg Værktøjsfabrik, idet en produktionshal er blevet øgedet i areal.

Reklamehuset - Casanta Tryk, Sønderborg

DSC 3296

Innovation og ekspansion går ofte hånd i hånd – og sådan er det også hos Reklamehuset og Casanta Tryk i Sønderborg, hvor pladsforholdene på den tidligere adresse var blevet for trange.
Fynsk & Søn A/S har fået overdraget opgaven med at ombygge og renovere de tidligere Citroën-bygninger, som Reklamehuset og Casanta Tryk nu har erhvervet til formålet...

Benniksgård Golfklub, Rinkenæs

DSC 2646

Etageadskillelsen mellem golfbutikken og 1. sal havde det mildest talt ikke særligt godt, og var kraftigt angrebet af råd og svamp hos Benniksgård Golfklub.
Gode råd var dyre og Fynsk & Søn A/S blev tilkaldt for at hjælpe Golfklubben ud af den øjeblikkelige knibe ved helt at fjerne det gamle dæk og udskifte til et nyt – indenfor en tidsfrist på fire uger, og det lykkedes vel at mærke!

Guld Bageren, Nordborg

DSC 2525

GuldBageren i Nordborg bager byens bedste brød. For at leve op til sit renomme, skal rammerne imidlertid være i orden, og derfor bliver bageriet totalrenoveret.
Men arbejdet skal gå tjept – så Fynsk & Søn A/S blev sat på opgaven i tre uger, og så var der igen frisk brød fra bageriet.

Bella Italia, Sønderborg

DSC 1472

Restaurant Bella Italia, Sønderborg er en af byens ældste og mest velrenommerede spisesteder. Men succes koster slidtage, og nu trængte køkkenet og toiletterne til en rigtig overhaling.
For ikke at skulle holde lukket i længere tid end højst nødvendig, blev Fynsk & Søn A/S hyret til opgaven – og arbejdet blev udført med tilfredshed indenfor den fastsatte tidsplan.

Danfoss, Nordborg

DSC 1176

Tidens tand er hård, også ved de mest solide produktionsbygninger. Men hos Danfoss lader man ikke værdierne forfalde – og Fynsk & Søn A/S har permanent opgaver med at vedligeholde og udbedre overalt på fabrikken.

Sauer-Danfoss

DSC 1132

Danfoss er verdenskendt for sit høje kvalitetsniveau. Virksomheden stiller store krav både til sine medarbejdere og sine leverandørere. Derfor er vi hos Fynsk & Søn A/S ganske stolte af, at vi løbende har byggeopgaver for Danfoss.
Sidst har vi for Sauer-Danfoss opført dette Testcenter.

SydEnergi, Sønderborg

DSC 0801

For ESS, der i dag hedder SydEnergi, har Fynsk & Søn A/S opført denne administrationsbygning i Sønderborg.